top of page

CONTRACT DE FORMARE PROFESIONALA​

INFORMATII GENERALE

Salut! Noi suntem Gamedevelopersasoc SRL, denumiti in continuare GameDev Academy. Suntem un mic start-up cu sediul social in Tower Center International, Mindspace, Et.1, Blvd Ion Mihalache 15-17, Sector 1, CUI 31850591, J40/7661/2013, neinregistrat ca platitor de TVA, având cont bancar RO78INGB0000999906484054 deschis la ING Office Mihalache. Site-ul nostru, www.gamedevacademy.ro, prezinta oferta noastra de cursuri, evenimente si materiale publicate online. Acestea sunt dedicate oricarei persoane care doreste sa invete, prin participarea la cursurile si seminarile noastre, accesand programele de formare profesionala disponibile pe acest site.

Ne puteti contacta la telefon +40756.249.561, prin email: contact@gamedevacademy.ro sau ne puteti vizita la sediul nostru de lucru din Bucuresti, Tower Center International, Mindspace, Et.1, Blvd Ion Mihalache 15-17, Sector 1.

DISCLAIMER

In ciuda eforturilor de a publica informatii exact si concise pe acest site, GameDev Academy nu isi asuma responsabilitatea pentru corectitudinea informatiilor.

Ne rezervam dreptul de a schimba detaliile programelor, a cursurilor si serviciilor in orice moment, fara un anunt prealabil. De asemenea, ne rezervam dreptul, unilateral, de a schimba, corecta, modifica, adauga si retrage informatii publicate pe acest site, fara a anunta in prealabil. Toate informatiile de pe acest site sunt oferite fara garantii de nici un fel, exprimate direct sau implicite. GameDev Academy nu va fi responsabil pentru orice prejudicii indirecte, spatiale sau incidentale, rezultate din folosirea acestui site.

CAPITOLUL I. DETALII FURNIZOR

SC Gamedevelopersasoc SRL, in calitate de furnizor de formare profesionala, cu sediul social in Tower Center International, Mindspace, Et.1, Blvd Ion Mihalache 15-17, Sector 1, CUI 31850591, J40/7661/2013, avand cont bancar RO78INGB0000999906484054 deschis la ING Office Mihalache.

CAPITOLUL II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il constituie prestarea de catre furnizor a serviciilor sale in cadrul cursurilor si/sau programelor disponibile pe site-ul www.gamedevacademy.ro.

CAPITOLUL III. DURATA SI LOCATIA

  • Pentru cursurile desfasurate in Bucuresti sau in mediul online, durata contractului este de 150 zile, reprezentand intre 15-70 de ore efective de pregatire, in functie de cursul selectat, mai putin pentru cursurile desfasurate in cadrul programului "Masterclass".  Fiecare sesiune de curs are o durata de aproximativ 2h. Pentru sesiunile de curs care au loc in salile noastre, locul de desfasurare a programului de formare profesionala in Bucuresti este : Tower Center International, Mindspace, Et.1, Blvd Ion Mihalache 15-17, Sector 1.

  • Pentru programul "Masterclass", durata contractului este de 12 luni, reprezentand intre 175 - 225 de ore efective de pregatire. Fiecare sesiune de curs are o durata de aproximativ 2h. Pentru sesiunile de curs care au loc in salile noastre, locul de desfasurare a programului de formare profesionala in Bucuresti este : Tower Center International, Mindspace, Et.1, Blvd Ion Mihalache 15-17, Sector 1.​​

CAPITOLUL IV. Valoarea contractului si modalitatile de plata

Valoarea totala a contractului este specificata pe website-ul nostru. De asemenea, valoarea si serviciile achizitionate vor fi specificate si pe factura emisa ulterior. Tot pe factura vor fi mentionate si eventualele reduceri acordate.

Beneficiarul poate achita aceasta suma reprezentand contravaloarea serviciilor prestate de catre furnizor:
– integral, cu minim 1 (unu) zile inainte de inceperea cursului sau
– in rate, cel tarziu cu 1 (unu) zile inainte de inceperea cursului, respectiv la finalul urmatoarelor 3 luni consecutive

Sumele vor fi platite in baza prezentului contract de formare, astfel:
– direct pe site-ul nostru prin achizitionarea cursului. 
– prin transfer bancar către:
beneficiar: Gamedevelopersasoc SRL
contul: RO78INGB0000999906484054
banca: ING Office Mihalache

In cazul in care doriti sa va retrageti de la curs, se aplica urmatoarele reguli cu privire la returnarea valorii achitate:
– inainte de inceperea cursului, va vom restitui integral suma achitata
– in primele 4 sesiuni ale cursului, va vom restitui integral suma achitata
Indraznim sa spunem ca daca nu sunteti multimit de informatiile obtinute in urma participarii la curs sau nu v-a placut experienta traita la cursurile noastre, suntem dispusi sa discutam posibilitatea de a va returna integral contravaloarea cursului oricand doriti sa va retrageti. 

Preturile promotionale sunt valabile doar pe perioada promotiei.

Promotiile si discount-urile nu se cumuleaza. In cazul in care exista mai multe promotii in acelasi timp, se va alege promotia cea mai convenabila pentru cursant.

GameDev Academy isi rezerva dreptul de a anula orice curs daca nu s-au înscris suficienti participanti. In aceste situatii va vom restitui întreaga suma platita.

CAPITOLUL V. OBLIGATIILE PARTILOR

A. Furnizorul se obliga:
a) sa presteze serviciile de formare profesionala, cu respectarea normelor legale

b) sa ofere serviciile achizitionate conform detaliilor specificate in dreptul acestora
c) sa asigure resursele umane si materiale necesare desfasurarii activitatii de formare profesionala;
d) sa asigure finalizarea procesului de formare profesionala;
 

B. Beneficiarul se obliga:

a) sa achite taxa de participare;
b) sa utilizeze resursele materiale, tehnice si altele asemenea potrivit scopului si destinatiei acestora si numai in cadrul procesului de formare profesionala, evitand degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora;
c) sa nu inregistreze activitatile cuprinse in serviciul de formare profesionala prin orice mijloace tehnice audio-video fara acordul in prealabil, in scris, pe email.
d) sa pastreze ordinea, curatenia si disciplina pe parcursul frecventarii cursurilor de formare profesionala;
f) sa accepte inregistrarea activitatilor cuprinse in serviciul de formare profesionala de catre Furnizor, in scop didactic si pentru uzul exclusiv al Furnizorului.

CAPITOLUL VI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

In cazul in care beneficiarul nu poate incepe cursul din motive de forta majora, acesta nu va suporta cheltuielile efectuate de furnizor in executarea contractului.

In cazul in care beneficiarul nu poate continua sau finaliza cursul din motive de forta majora, acesta va suporta doar cheltuielile efectuate de furnizor in executarea contractului, pentru perioada la care a participat la serviciul de formare profesionala.

CAPITOLUL VII. FORTA MAJORA

Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul in care aceasta este dovedita in conditiile legii. Partea care, din cauza de forta majora, nu isi poate respecta obligatiile contractuale va instiinta in scris cealalta parte contractanta, in termen de cel mult 7 zile de la data incetarii situatiei de forta majora.

CAPITOLUL VIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Partile contractante vor depune toate diligentele pentru rezolvarea pe cale amiabila a neintelegerilor ce se pot ivi intre ele cu ocazia executarii contractului. Daca rezolvarea pe cale amiabila nu este posibila, partile se pot adresa instantei de judecata competente, potrivit legii.

CAPITOLUL IX. MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI

Contractul poate fi modificat numai prin acordul de vointa al partilor, exprimat prin act aditional la prezentul contract. Prezentul contract poate inceta in urmatoarele conditii:
a) prin expirarea termenului si realizarea obiectului contractului;
b) prin acordul bilateral de vointa al partilor;
c) prin reziliere.

In cazul in care una dintre parti nu isi respecta obligatiile asumate prin contract, partea lezata poate cere rezilierea contractului.

CAPITOLUL X. DISPOZITII FINALE

Prezentul contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considera acceptat de catre ambele parti odata cu plata integrala sau partiala a serviciilor comandate.

Pagina a fost modificata ultima oara in data de 27 august 2023.

bottom of page